جلسه تامین کود در سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه تامین کود کشاورزی مورد نیاز استان در روز پنج شنبه در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در این جلسه که معاون فنی تولیدی شرکت خدمات گیلان حضور داشتند مسائل مربوط به کود مجتمع کوثر لوشان جهت تغذیه کلزا و کلیاتی از کود گیلان طرح و تبادل نظر گردید. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان آمادگی خود را برای تامین کود این زراعت براساس هماهنگی های مدیریت های کشاورزی شهرستان ها در معرفی کارگزاران منتخب اعلام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید