تامین ذخیره استراتژیک کود در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

، حمید هزار جریبی مدیر شرکت ، از تلاش برای تامین کود ذخیره استراتژیک  جهت کشت  محصولات  پائیزه براساس فرمایشات  مهندس کشاورزی رئیس هیئت مدیره معاون  وزیر در امور زراعت در گردهمایی آموزشی تبریز خبر داد.فصل زراعی در استان گلستان از اواخر شهریور ماه هر سال آغاز می شود لذا تامین نیاز کشاورزان به کودهای پایه محصولات پائیزه(کلزا، گندم و جو...) ضروریست و این شرکت در این خصوص برنامه ریزی های لازم را همه ساله تدارک می بیند. وی همچنین با اعلاماین خبر گفت:  تاپایان مرداد ماه سال جاری بیش از6 هزارتن انواع کود شیمیایی در انبار های استان ذخیره سازی شده است. انشا الله که با برنامه ریزی و و تصمیم گیری و اقدام به موقع در سطح ملی و استان، هیچ گونه دغدغه و نگرانی  دیده نخواهد شد تا توقعات مسئولین و کشاورزان استان برآورده گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید