مهندس حمید رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمودند:

برنامه ریزی مناسب تأمین کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از منابع داخلی و خارجی برای کشت پاییزه

مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس رسولی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل اعلام نمودند: 

وفق برنامه ابلاغی وزارت متبوع از 2/305/000 تن کودهای یارانه ای سال جاری مقدار نزدیک به 900 هزار تن آن مربوط به مقطع کشت پاییزه می باشد.

جناب آقای مهندس رسولی در ادامه اینگونه بیان فرمودند: با توجه به نزدیکی به کشت پاییزه، برنامه ریزی فشرده و جامعی را برای تأمین مقادیر مذکور بعمل آورده و مناقصات داخلی و خارجی کودهای ازته، فسفاته و پتاسه برگزار و یا در حال برگزاری است.

ایشان اشاره نمودند که خوشبختانه بخش اعظم کودهای کشاورزی مورد نیاز برای کشت پاییزه از منابع داخلی تأمین می شود و در خصوص کودهای فسفاته و پتاسه نیز اولویت با تولیدکنندگان داخلی است و کسری نیاز کشور از منابع خارجی تأمین می شود.

مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص مناقصات گفتند: در مناقصات اخیر اعم از مناقصات داخلی و یا خارجی شاهد حضور پررنگ و رقابتی شرکتهای تولیدکننده بودیم بنحویکه قیمتهای پیشنهادی حتی از قیمتهای جهانی نیز پایین تر بوده و شرایط مناسبی برای تأمین نهاده های مورد نیاز کشور فراهم شده است.

در پایان ایشان اعلام نمودند که با ذخیره سازی هوشمندانه و متناسب با نیاز هر یک از  مناطق کشور به استقبال کشت پاییزه خواهیم رفت و خوشبختانه هیچگونه نگرانی برای تأمین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی جهت کشاورزان و بهره برداران عزیز وجود ندارد.

لینک مرتبط:

- کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از منابع داخلی و خارجی برای کشت پاییزه در حال تأمین است (خبرگزاری ایانا)

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید