بازدید عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی و تولیدی از واحد تولیدی کود در مازندران

شرکت های تولیدکننده کود باید سلایق و علاقه مندی کشاورزان را درنظر بگیرند

جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمايتي كشاورزی

و آقای دکتر داودی نماینده محترم مرکز تحقیقات خاک و آب کشور و جناب آقای شهیدی فر معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درنشستی در محل کارخانه زرخاک شمال تولیدکننده کودهای آلی (پلت مرغی) مهمترین موارد مرتبط با تولید کود و رفع موانع تولید کود و همچنین نحوه توزیع آن را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه ابتدا آقای حسن پور مدیر کارخانه به تشریح وضعیت کارخانه و نحوه تولید و عدم توانایی لازم در فروش محصولات پرداخته و خواستار خرید کودهای تولیدی توسط دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان کود شد.وی همچنین افزود برای رسیدن به تولید محصول و عرضه آن به بازار با توجه به وجود تولیدکنندگان متعدد در این بخش خواستار حمایت های دولت در فروش محصولات تولیدی شد.

سپس آقای مهندس ملازاده به تشریح وضعیت کود و فعالیت های شرکت خدمات حمایتی كشاورزي پرداخته و عنوان داشته اند که شرکت های تولید کننده می بایست سلایق و علاقه مندی کشاورزان را درنظر گرفته و تولید خود را بر این منظور پایه گذاری نمایند. همچنین ایشان درخصوص خرید کودهای تولیدی توسط دولت را مستلزم رعایت موارد قانونی نظیر مناقصه دانسته که فرآیند آن نیازمند الزامات بسیاری می باشد، ضمناً ایشان به تشریح فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حمایت از بخش تولیدی کشور پرداخته و اقدامات انجام شده در این حوزه را در شرکت خدمات حمایتی طی سال های اخیر مثبت ارزیابی نموده و عنوان داشته اند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با در اختیار داشتن شبکه فروش منسجم در کشور این آمادگی را دارد که تولیدات شرکت هایی که دارای مجوز تولید از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور می باشند را در شبکه خود توزیع نموده تا از این بابت شرکت های تولیدی نگرانی برای توزیع محصول خود نداشته باشند.ضمن اینکه باردیگر تاکید نمودند که شرکت های تولیدکننده ما نیز باید علاقه کشاورزان را نسبت به تولیدات خود جلب نمایند.

همچنین شرکت ها باید در بخش بازاریابی خود تلاش نموده و محصولات خود را بدرستی معرفی نمایند و با ایجاد کارگاههای آموزشی و یا در قالب طرحهای آموزشی عملکرد محصول خود را به کشاورزان نشان دهند. همچنین ایشان در بخش دیگری از سخنان خود هدف دولت از حمایت تولید و توزیع کودهای آلی را در جهت ارتقاء و افزایش سلامت عمومی جامعه و تولید محصولات سالم ارزیابی نمودند. سپس در ادامه آقای دکتر داودی در تشریح استفاده از کودهای آلی در جهت بهبود وضعیت خاک و کارایی بیشتر عناصر غذایی و جذب عناصر توسط گیاه سخنانی را برای حاضرین در جلسه عنوان داشتند. در ادامه آقای مهندس شهیدی فر معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان به استفاده کشاورزان و تمایل آنان به سمت کودهای آلی و ارگانیک اشاره داشته و عنوان نموده اند که حمایت از تولید و توزیع کودهای آلی جزء برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بوده و استان مازندران نیز در این خصوص با تمام توان تلاش می نماید تا کشاورز در کنار کودهای شیمیایی از کودهای آلی و زیستی جهت بالا بردن کارایی عناصر و دستیابی به عملکرد بالاتر استفاده نماید.در خاتمه مهندس متقی معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز آمادگی همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در زمینه فروش محصولات تولیدی شرکت مذکور را در چارچوب قرارداد های منعقده با دفتر مرکزی عنوان داشته و چنانچه تولید محصولات شرکت در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب در اختیار این شرکت قرار گیرد توزیع مناسب را خواهد داشت.

در خاتمه از مراحل مختلف کارخانه بازدید بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید