اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بذر و نهال: تا تاریخ 97/05/07 به میزان 20360 تن بذر گندم و 3250 تن بذر جو توسط مدیریت های استانی شرکت تدارک گردیده است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چارچوب برنامه ابلا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:    
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: در گردهمایی مدیران استانی و ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در تاریخ 3 مرداد ماه 1397 در سالن همایش های مرکز مطالعات کاربردی ...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: گردهمایی آموزشی مدیران استانی و ستادی شرکت در سالن همایش های مرکز مطالعات کاربردی این شرکت دراستان البرز در تاریخ 3 مردادماه ...
به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:  واحد بازرگانی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: مقادیر توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی در  4 ماهه اول سال 97 به شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان عملکرد خرداد ماه 1397 به شرح زیر می باشد کود کشاورزی :    ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار1260417 ...
روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمار و تأثیرات نهاده های کشاورزی موجود در پنجمین جشنواره فروش ویژه را اعلام نمود
بازدید از غرفه شرکت در نمایشگاه بین المللی تبریز:   روز پنجشنبه مورخ 14/4/97 جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی از  غرفه شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ما...
 پیرو جلسه  مورخ 24/3/97 با  مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی با حضور جمعی از  مدیران و اساتید اداره کل امور مالیاتی استان  آقایان رض...