اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان عملکرد خرداد ماه 1397 به شرح زیر می باشد کود کشاورزی :    ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار1260417 ...
روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمار و تأثیرات نهاده های کشاورزی موجود در پنجمین جشنواره فروش ویژه را اعلام نمود
بازدید از غرفه شرکت در نمایشگاه بین المللی تبریز:   روز پنجشنبه مورخ 14/4/97 جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی از  غرفه شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ما...
 پیرو جلسه  مورخ 24/3/97 با  مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی با حضور جمعی از  مدیران و اساتید اداره کل امور مالیاتی استان  آقایان رض...