اخبار

عدم جذب متقاضیان مهمترین مشکل طرح فروش وکالتی ماشین آلات  
روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
جلسه یی با حضور رؤسا و کارشناسان ستادی و نمایندگان شرکت های تولیدکننده
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران به وکالت از طرف سازندگان و واردکنندگان ادوات و ماشینهای کشاورزی آماده توزیع این اقلام می باشد.