اخبار

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد: علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، 85 درصد کودهای یارانه ای به نرخ سال گذشته به دست کشاورزان میرسد.