اخبار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران، از آقای مهندس رحمان امامی مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران تقدیر و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان مراسم تودیع جناب آقای مهندس حسین فضلی مدیر قبلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و همچنین معارفه جناب آقای مهندس بهروز الیاسی ...