مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : مهدی هوشمند
  • معاون : سهراب حسینی
  • تلفن دفتر : 02188780436
  • فکس دفتر : 02188780436
  • نام مسئول دفتر : علی باغی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : هشتم
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران - خیابان گاندی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه سوم

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.