مقالات

تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
تهیه و تنظیم: دکتر صالح محمدی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان
سحر اخوان دانشجوی دکتری خاکشناسی ،کارشناس ارشد خاکشناسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 
گردآوری: حسین زمانی 
.
مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر  بخش: ذرت و گیاهان علوفه ای 
مترجم: جعفرمسجدی
     دکتر محمدجعفر ملکوتی  استاد دانشگاه تربیت مدرس   مرحوم دکتر عیسی بای بوردی* استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران مرحوم دکتر امین ملکوتی* پزشک   دکتر عزت‌ا...
تهیه و تنظیم: محمدرضا نیارکی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی
تهيه و تنظيم: علی محسنی، كارشناس مهندسی خاكشناسی، كارشناس ارشد تغذيه گياهی