مقالات

تهیه کننده: رحمان امامی ، کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
نویسنده: Adele peters مترجم: مریم رضایی
ترجمه و گردآوری: سیمین رخ عبدالهی – کارشناس بازرگانی خارجی منبع سایت www.icis.com   
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
محمدحسین بابالو
نویسنده: حامد قدوسی
تهیه کننده: سید شهرام صفوی سهی
نویسنده : حمید آذرمند
تحقيقات كشاورزي و انتقال تكنولوژي به جوامع روستايي در كشورهاي: مركز و شرق اروپا، مشترك المنافع اتحاد شوروي سابق و ديگر كشورهاي در حال گذار انتشارات فائو؛ نويسنده: كال دوزمال، رئيس هيئت مدي...
ترجمه و تنظیم: سیمین رُخ عبداللهی  
تهیه و تنظیم: آرزو باقرزاده
تهیه و تنظیم: عبدالستار امیدی، مرتضی الماسی علیمحمد برقعی مقایسه کارایی مدیریتی– عملیاتی نظام های بهره‌برداری ماشین‌های کشاورزی (مطالعه موردی استان البرز)    
گردآوری و ترجمه: سیمین رُخ عبداللهی/ کارشناس بازرگانی خارجی مقدمه تغذیه گیاه به منظور تولید هر چه بهتر و سالمتر محصولات کشاورزی برای جمعیت رو به رشد دنیا نیازی ضروری است.  بنابراین تغذی...
تهیه و تنظیم : رویا محمدزاده  - آذر 96