لوپن شیرین سفید استرالیا

لوپن شیرین سفید بعنوان یک "غذای کامل"، سالم و جدید ، توجه همه جهان را بخود جلب نموده است. لوپن شیرین سفید استرالیا یک محصول کاملاً طبیعی سرشار از پروتئین و فیبر و در عین حال کم چرب است. لوپن در برخی از کشورها بعنوان غذای خوراکی گنجانده شده است. 

ترجمه از: لاله تاجی پور - کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

متن ترجمه