آیا نیازمند ایجاد یک تیم فروش هستید؟/ 3 راهکار ساده برای افزایش تأثیرگذاری فروشندگان

نویسنده: بیل گرین

مترجم: امیر آل علی

برای مشاهده مقاله کلیک کنید