چرا بايد از بذور اصلاح شده استفاده كنيم؟

تهيه كننده: مرتضي مرادي مدير شركت خدمات حمايتي استان چهارمحال و بختياري

          بسمه تعالي

چرا بايد از بذور اصلاح شده استفاده كنيم؟

1-        انتخاب يك بذر مرغوب اعم از رقم خوب، پرمحصول و مناسب براي اقليم هر منطقه مهم‌ترين رمز حصول عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي است.

2-بذور اصلاح شده نتيجه چندين سال تلاش محققان بخش براي توليد و معرفي اين ارقام بوده و علاوه بر چندين سال كار تحقيقاتي،  با اجراي طرح‌هاي تحقيقي- تطبيقي و تحقيقي- ترويجي  و مزارع الگويي و... در شرايط زارعين هر منطقه به خوبي آزموده شده و امتحان خود را پس داده اند.

 

3-        مقابله با خشكسالي با انتخاب رقم مناسب: با توجه به تغييرات اقليم (تغيير ميزان بارش، فصل بارش، نوع بارش، دما و...) و شرايط جوي خصوصا" شديدتر شدن خشك‌سالي و در نتيجه كم‌آبي سفره‌هاي آب زيرزميني(كه بيش از 80% آب مصرفي بخش كشاورزي استان را تامين مي كند)  و نصب كنتورهاي هوشمند برروي چاه‌هاي آب كشاورزي كاهش حتي يك وعده آبياري بدون كاهش عملكرد كمي و كيفي محصول براي كشاورزان بسيار حائز اهميت است لذا توليد و توزيع ارقام با نياز آبي كمتر و زود رس‌تر به نحوي كه كشت از كمبود رطوبت آخر فصل رشد فراركرده و زودتر به مرحله برداشت برسد از رموز موفقيت است. در همين راستا كميته فني بذر استان با همكاري موسسه تحقيقات، اصلاح و گواهي بذر استان و شركت خدمات حمايتي كشاورزي در حال جايگزيني ارقام گندم آبي مثل پيشگام كه نياز آبي‌كمتر(دو نوبت آبياري كمتر نياز دارد) ولي عملكرد بالايي دارد به جاي رقم پرتوقع الوند كه نياز آبي بالاتري دارد مي باشد.

4-        تغيير شرايط مديريت مزرعه: با اجراي آبياري تحت فشار در بيش از 45 هزار هكتار از اراضي استان و  تغيير سيستم‌هاي آبياري از حالت سنتي و غرقابي به باراني، نياز به معرفي و توزيع ارقام جديد كه مناسب براي اين سيستم‌ها بوده ولي عملكرد بالائي هم داشته باشند بوجود آمده است. در همين رابطه در كنار ارقامي مثل ماكويي، جو آبي رقم بهمن كه با توجه به پاكوتاه بودن بوته‌ها بسيار مناسب براي مزارع داري سيستم‌هاي آبياري باراني بوده و در اثر آبياري باراني ورس نمي كند و از عملكرد بسيار مناسبي نيز برخوردار است به توليد انبوه رسيده و در حال توزيع در سطح كارگزاري‌هاي استان مي باشد.

 

5-        در اثر كشت مستمر چندين ساله يك نوع بذر در مزرعه به دليل اختلاط ارقام و نيز ناخالصي ژنتيكي به دليل درصدي دگرگرده افشاني غلات،‌ افت عملكرد محصول پيش مي‌آيد در صورتي كه بذور گواهي شده (اصلاح شده) به دليل رعايت استاندارد مزرعه از حداكثر خلوص ژنتيكي و حتي فيزيكي برخوردارند.

6-مقابله با تنش‌هاي محيطي: بذور اصلاح شده با نظارت كامل كارشناسان شركت و نيز كارشناس مركز تحقيقات استان توليد، بوجاري و ضد عفوني مي‌شوند. لذا حداكثر خلوص ژنتيكي و فيزيكي را داشته و از قدرت جوانه زني بالائي برخوردار بوده در نتيجه مزرعه حاصل از كشت‌ بذور اصلاح شده هم سطح سبز يكنواخت‌تر و بهتري داشته و هم اينكه بدليل حذف بذور لاغر و ضعيف، گياهچه‌هاي حاصل از بذور اصلاح شده از قدرت رشد و سيستم ريشه قويتري برخوردار بوده و از سرما و خشكي و ساير تنش‌هاي محيطي خسارت نمي بينند.

7-         كاهش هزينه توليد: بذور اصلاح شده در شرايط فعلي با يارانه قابل توجه دولتي توليد و توزيع مي‌شوند.  بنابراين براي كشاورز صرفه در اين است كه بذر توليدي خود را به فروش رسانده و بذر مورد نياز خود را با شناسنامه و برند معتبر، با خلوص بالا، ضدعفوني شده به صورت يكنواخت با سموم چند منظوره توليد روز كارخانجات، و با قيمت مناسب دولتي تهيه و كشت نمايد.

 

8-        و مزاياي متعدد ديگري كه همه خوانندگان عزير به خوبي از آن ها آگاهند.

يك توصيه مهم : زارعين عزيز لطفا بذور اصلاح شده را با برند و شناسنامه معتبر و از مراكز مجاز سطح استان تهيه نموده و از خريداري بذور نامرغوب و مشكوك از مراكز غير مجاز خودداري فرماييد.

تهيه كننده: مرتضي مرادي

 مدير شركت خدمات حمايتي استان چهارمحال و بختياري

منابع:

1.         سايت شركت خدمات حمايت كشاورزي :www.assc.ir  

2.         دستورالعمل توليد و فراوري بذر گندم و جو، سعيد اسروش.

3.         آمارنامه معاونت برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان، 1393